osvita v ispanii

1996-2000 роках пройшла реформа освіти в Іспанії й поряд зі старою системою, успадкованою.

1970 р., діє нова, і до того ж, у деяких центрах розроблена своя – експериментальна система освіти в Іспанії. В основному реформа торкнулася початкової освіти й середніх шкіл, що ж стосується університетів, то тут варто мати на увазі, що кожен університет в Іспанії є автономним і може вносити свої зміни (часом істотні) у програму. 

На сьогодні система освіти в Іспанії виглядає так:

Дитяча освіта в Іспанії (Educacion Infantil) до 6 років (розділена на 2 цикли – до 3 і з 3 до 6 років) і необов’язкова. 

Початкова освіта в Іспанії (Educacion Primaria) з 6 до 12 років (розділена на 3 цикли, по 2 курси) – обов’язкова для всіх і на цьому етапі дають основи зі всіх предметів. 

Середня обов’язкова освіта в Іспанії (Educacion Secundaria Obligatoria) також ділиться на цикли: перший цикл – 12-14 років – два курси й другий цикл – 14-16 років – два курси і є останньою ланкою в базовій культурній, соціальній і технічній підготовці. 

В Іспанії існують спеціальні центри, у яких можна скласти іспити на даний ступінь. Це школи, Інститути (бакалавріат), Центри професійної підготовки, а також усі інші центри, які мають на те повноваження. Такий іспит може бути державним і в цьому випадку він проходить у травні й жовтні. Але також його можна скласти в приватній установі, що має на це відповідну ліцензію. 

Держава забезпечує безкоштовну освіту в Іспанії дітям у віці від 6 до 16 років. Весь період навчання в Іспанії поділяють на початкову школу (з 6 до 12 років) і на середню (з 12 до 16 років). 

Середня освіта в Іспанії 

До шести років діти вчаться висловлювати свої думки в дитячих садках (Centros de educacion infantil). Потім настає черга школи, що ділиться на початкову (Centros de educacion primaria) і середню (Centros de educacion secundaria). Школу зобов’язані відвідувати всі діти у віці від 6 до 14 років. За початковим дворічним циклом йде так званий “середній” цикл (ciclo medio), що триває три роки, а потім – трирічний “випускний” цикл (ciclo superior). Втім, статистика показує, що 80% 16-річних і 73% 17-річних іспанців продовжують навчання в школі. 

Вища освіта в Іспанії 

В Іспанії університети є основним типом вищих навчальних закладів, частка яких становить 95% від загальної кількості ВНЗ. У країні є також низка інших вищих навчальних закладів, яких готують фахівців у специфічних галузях, таких, наприклад, як мистецтво або військова справа. В Іспанії є як державні, так і приватні університети. На сьогодні налічується 46 державних і 12 приватних університетів в Іспанії, офіційно визнаних державою. Навчання в більшості іспанських університетів проводять іспанською мовою. Іноземні громадяни можуть попередньо пройти курс іспанської мови й культури, що пропонують багато університетів. 

Підготовка до вступу в університет в Іспанії 

Власники Graduado Escolar протягом трьох років проходять курс Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Вони вивчають географію, іспанську мову й іспанську літературу, іноземні мови, математику, мистецтво, латинь, релігію (етику) і філософію. Як додатковий предмет вивчають мову регіону (наприклад, каталонську). Щороку вони здають роботи, на основі яких відбувається атестація. Зі всіх спеціальностей найбільший успіх серед іспанських студентів мають гуманітарні й суспільні науки (їх вибирають близько 40% всіх вступників в університети). На другому місці з невеликим відривом перебуває медицина (близько 36% вступників). Технічними науками бажають займатися лише 14% іспанських студентів. По закінченні курсу BUP майбутні студенти одержують звання бакалавра (Bachiller), що дає їм право записуватися на COU – річний курс університетської орієнтації (Curso de Orientacion Universitaria), що був і залишається своєрідним перекидним містком між середньою та вищою освітою. Випускники COU можуть складати вступні іспити в університет. 

Мовні школи в Іспанії

Вивчати мову потрібно там, де нею розмовляють – із цим методом важко не погодитися, особливо переконавшись у його ефективності на власному досвіді. Метод занурення в мовне середовище діє безвідмовно, щоправда, тільки при правильному підході до нього.

Середні школи Іспанії (colegios) 

Середні школи в Іспанії бувають державні та приватні, частина з них містить церкву. Близько 70% всіх школярів навчається в державних школах. 

Система дошкільної освіти (Educacion Infantil) розділена на два цикли: для дітей до трьох і до шести років. Хоча вона й не є обов’язковою, дошкільні установи відвідують майже всі іспанські діти 5-6-річного віку. 

Початкова освіта (educacion primaria) обов’язкова для всіх дітей у віці від 6 до 12 років. Вона складається із трьох циклів по два роки кожний. 

Середню освіту (educacion secundaria) одержують діти 12-18 років. Вона включає два цикли навчання: обов’язковий і додатковий (postobligatoria). Обов’язкова середня освіта (education secundaria obligatoria) розрахована на школярів 12-16 років і має на меті підготувати всіх дітей, незалежно від їхніх здібностей, до переходу на наступні щаблі навчання. Невстигаючих учнів залишають на другий рік. До числа обов’язкових предметів належать природничі й суспільні науки, історія, географія, іноземні мови (перший вводять у третьому класі, другий – у восьмому), математика, інформатика, іспанська мова й мова відповідної автономної області, а також фізкультура й музика. 

Діти, що успішно завершили навчання на цьому щаблі, одержують сертифікат Graduato de Educacion Secundario. Він дає їм право перейти на наступний щабель навчання й одержати повну середню освіту (education secundaria postobligatoria). Після чого вони можуть обирати варіант для продовження освіти: бакалавріат, тобто підготовку до навчання в університеті (bachillerato) або професійнотехнічну освіту середнього рівня (formacion profecional de grado medio). 

Перший варіант, бакалавріат, розрахований на два роки занять. Учні можуть обрати один із напрямків навчання: природничі науки/медицина, гуманітарні й суспільні науки, природничі науки/техніка. Є також низка предметів, вивчення яких обов’язкове для всіх напрямків: це іспанська мова й література, мова даної автономної області, іноземна мова, історія, філософія й фізкультура. Тих, хто не склав іспити з декількох предметів, залишають на другий рік. 

Одержання диплома бакалавра дає можливість вступати в університет. Але деякі університети вважають таку підготовку недостатньою та вимагають від претендента пройти додатково спеціалізований передуніверситетський курс Curso de Orientacion Universitaria (COU). 

Всі випускники середньої школи як з дипломом бакалавра, так і з сертифікатом про професійно-технічну освіту середнього рівня, можуть одержати професійнотехнічну освіту підвищеного рівня (formacion professional de grado superior). 

Структура освіти в Іспанії 

Вища освіта в Іспанії. Система вищої освіти Іспанії відзначається винятковою однорідністю, адже аж 98% студентів навчаються в університетах (Centro), поза якими готують лише фахівців з туризму, ремесел та деяких інших видів занять. 

Іспанські університети поділяються на три категорії: державні, приватні, духовні вищі навчальні заклади, що перебувають під опікою церкви.

До складу іспанських університетів входить чотири типи навчальних підрозділів, що в інших країнах становлять альтернативу університетській освіті:

  • університетські факультети (facultades universitarias) – ВНЗ, де вивчають не технічні теоретичні дисципліни. Навчання на них охоплює всі три цикли вищої освіти;
  • вищі технічні училища (escuelas tecnicas superiores) мають, навпаки, технічну орієнтацію, але так само передбачають усі три цикли вищої освіти; 
  • університетські школи (escuelas universitarias) мають визначену професійну орієнтацію і здатні довести студента тільки до першого ступеня вищої освіти;
  • університетські коледжі (colegios universitarias), як і школи, здійснюють навчання тільки за програмами першого рівня. Ці програми аналогічні традиційним університетським програмам і не дають професійної орієнтації.

Університети мають досить складну структуру і надають курси, програми й кваліфікації різного рівня. Їх факультети (Facultad Universitaria) пропонують програми тривалістю 45 років з присудженням повного диплома (Licenciado). Вищі технічні школи (Escuela Tecnica Superior) після 45 років навчання присуджують дипломи вищих інженерів. Групи невеликі, а навчання порівняно інтенсивне з орієнтацією на практику. Університетські (Escuela Univers.) і інженерно-технічні (Escuela Tecnica de Ingeneria) школи надають дипломи вже після трьох років навчання. У школах на одного викладача припадає надто багато студентів. 

До сектору неуніверситетської вищої освіти входять інститути, що надають два види дипломів: еквівалентний до університетських Diplomado or Liceciado за умови виконання програм, подібних до університетських (А), і нижчий від університетських диплом простіших програм мистецьких фахів (Б). 

Диплом А надають Військова Академія, інститути туризму, цивільної авіації й теологічні заклади (всі вони не підпорядковані Міністерству освіти і науки). Дипломи Б надають інститути і професійні школи з легшими умовами вступу і простими програмами (музика, співи, дизайн та інші мистецькі фахи). 

Типи вищої освіти: 

  • звичайна освіта, де необхідна присутність студента на заняттях
  • вечірня освіта 
  • дистанційна освіта 
  • «навчання поштою» – побудовано на базі заочного і може бути як державним так і приватним

Академічний рік та іспити

Академічний рік розпочинається у перший тиждень жовтня і закінчується в червні, є короткі канікули під час головних релігійних свят. На тиждень припадає 20-30 лекційних годин, що становить 600-700 годин за навчальний рік. Після завершення вивчення дисципліни відбувається іспит (у лютому, червні чи вересні). 

Система оцінювання передбачає 10 балів: 10 – matricula de honor, 99.9 – sobresaliente, 78.9 – notable, 56.9 – aprobado, нижче 5 – suspenso. Прохідною є оцінка aprobado. Тези оцінюють трьома рівнями: extraordinario, apto cum laude, apto. 

Навчання на факультетах і у вищих школах університетів організовані за трьома циклами: базовий (2-3 роки), спеціалізований (2 роки з присвоєнням диплома), дослідницький (2-3 роки з отриманням диплома доктора). В університетських школах навчання має лише один 3річний цикл з високим рівнем спеціалізації навчальних програм для кращої фахової підготовки. Так готують учителів початкових шкіл, працівників соціальних служб тощо. 

Навчальні плани університетів будуються з урахуванням існування трьох видів дисциплін: обов’язкових для всіх ВЗО, які присвоюють даний диплом (академічну кваліфікацію); на вибір ВЗО, які можуть бути як обов’язковими, так і факультативними; дисципліни за вибором студентів (10% всього навчального часу). Переповненість аудиторій та низка інших причин приводить до того, що дуже багато студентів кидає університети, не одержавши диплома. Упродовж 80-х років таке траплялося з кожним другим студентом. Лише 20% студентів Іспанії отримують ту чи іншу форму фінансової підтримки з боку державних чи провінціальних влад.

Викладачів поділяють на чотири категорії: професори, виконуючі обов’язки професорів, викладачізаступники, викладачіасистенти. Перші повинні мати докторський диплом, викладати проводити наукові дослідження. Наступні дві категорії теж повинні мати звання доктора, лише викладачіасистенти задовольняються повним дипломом університету чи еквівалентного ВЗО, але для отримання права на роботу складають професійний іспит. Уряд і Університетська рада докладають чимало зусиль для стимулювання викладачів до підвищення свого академічного професійного рівня (стажування за кордоном, курси підвищення кваліфікації тощо).

Навчання студентів-іноземців 

Допуск. Перші кроки до вступу в іспанські університети кандидати повинні зробити за рік до дати початку навчання, звернувшись до амбасад чи відділень Інституту іспанської культури у своїх країнах. Радимо використати і європейські довідники для студентів, бази даних, представництва загальноєвропейських програм з мобільності студентів і викладачів (tempus, socrates, erasmus, leonardo) тощо. 

Запити про можливість визнання наявних кваліфікацій необхідно надсилати в іспанський NARIC (National Academic Recognition Information Centre), що є підрозділом обтяженого організацією усіх контактів Відділу міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Іспанії. Детальнішу інформацію про умови доступу на наступний рік надають відповідні відділи (Unidades de informacion) самих університетів. 

Для зарахування на перший цикл дипломних програм ВЗО кандидати повинні мати шкільний атестат, який у країні походження надає право вступу в університети і визнається в Іспанії, а також скласти мовний тест (проводять у червні чи вересні) і конкурсні іспити, описані вище. Для іноземців резервують 5% місць у ВЗО, громадяни ж країн ЄС трактуються так само, як і іспанські громадяни. Останнім часом мовні іспити проводять і амбасади. 

Кандидати можуть вступати також на наступні цикли навчання і на програми магістра чи спеціаліста, якщо їх освітні кваліфікації достатні для визнання в Іспанії. Умови і програми вступу на студії докторського рівня можна знайти в довіднику Університетської ради. 

Визнання закордонних кваліфікацій. Іспанія підписала багато міжнародних і двосторонніх конвенцій і угод про взаємовизнання дипломів, про що можна дізнатися в її амбасадах. Королівський декрет 1986 р. визначає, що громадяни країн ЄС повинні трактуватися в освіті Іспанії як її власні, а декрет 1991 року резервує для іноземців не менше 5% місць в університетах. 

Вступні іспити. Абітурієнти-іноземці складають їх на тій же основі, що і громадяни Іспанії (загальний тест і тест із поглиблених знань специфічної дисципліни навчання в університеті). 

Мовні вимоги. Знання іспанської мови обов’язкове, оскільки більшу частину занять проводять на ній. ВЗО країни організовують мовні курси різної тривалості для іноземців. У деяких провінціях зі своєю офіційною мовою частину лекцій з окремих дисциплін можуть проводити цією мовою. 

Запит і реєстрація. Запит необхідно надсилати безпосередньо в обраний університет чи ВЗО. Граничні дати передання повного комплекту документів варіюють від одного закладу до іншого, але запис іноземців на навчання відбувається у червні або у вересні. 

Плата за навчання. В Іспанії платними є заключний рівень середньої освіти і вся вища освіта. Розмір оплати на кожен навчальний рік встановлюють ВЗО і Університетська рада. Вона досить помірна. Наприклад, у 1994/95 навчальному році плата за навчання у державних ВЗО становила від 57 000 до 79 000 песет (близько 1000 доларів США), а в приватних — у 5-6 разів вища. Студентиіноземці можуть отримувати на свою освіту гранти від уряду Іспанії за наявності відповідних міждержавних угод про фінансову допомогу студентам. Найчастіше це джерело застосовується для докторських студій. 

Стаття 8. Право на освіту (в редакції Закону 8/2000)

Всі іноземці, молодші за 18 років мають право та обов’язок отримати освіту на тих самих умовах, що й іспанці. Це право символізує доступ до початкової, безкоштовної та обов’язкової освіти, отримання відповідної академічної атестації та доступ до державної системи допомоги та стипендій.

У відношенні дошкільної освіти, яка є добровільною, адміністративні органи гарантують наявність достатньої кількості місць, щоб забезпечити освіту усіх охочих. 

Іноземці-резиденти мають право на освіту, яка має необов’язковий характер, на тих самих умовах, що й іспанці. Власне, вони мають право на доступ до тих ступенів освіти та навчання, що не передбачені в попередньому пункті, на отримання відповідної атестації та доступ до державної системи допомоги та стипендій.

Органи влади зобов’язані опікуватися тим, щоб іноземці-резиденти могли отримувати освіту, якщо вони її потребують, для своєї найкращої соціальної інтеграції, з урахуванням особливостей та специфіки їх національної культури.

Ми допоможемо Вам в  отриманні освіти в Іспанії.